Regulamin sklepu internetowego

sklep.arlekin.design

 

Postanowienia ogóle

§1.

 1. Właścicielem sklepu internetowego sklep.arlekin.design zwanego dalej Sklepem jest Piotr Tomaszewski prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą Arlekin Piotr Tomaszewski z siedzibą w Krakowie (30 – 074) przy ul. Kazimierza Wielkiego 79, która jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) pod numerem identyfikacji podatkowej NIP 7931517559, REGON 180320185, wpisana do CEIDG.

 2. Regulamin określa zasady świadczonych usług w Sklepie.

 3. Rejestracja w Sklepie wymaga akceptacji niniejszego Regulaminu.

 4. Użytkownik może kontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: kontakt@arlekin.design, formularza kontaktowego znajdującego się pod adresem: http://sklep.arlekin.design/kontakt, telefonicznie (+48) 665295959 w godz. 10.00 – 18.00 od poniedziałku do piątku, w formie pisemnej na adres siedziby Arlekin Piotr Tomaszewski lub osobiście w siedzibie Arlekin Piotr Tomaszewski.

§2.

 1. Sklep korzysta z plików Cookies. Użytkownik może wyrazić zgodę na włączenie obsługi plików Cookies. Szczegółowe informacje o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą plików Cookies, a także możliwości określenia przez a warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach Cookies, za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez a telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi znajdują się w: Polityka cookies.

 2. Sklep działa na prawidłowo skonfigurowanej przeglądarce Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome bądź innej zaktualizowanej i odpowiednio skonfigurowanej przeglądarce.

§3.

 1. Przez Użytkownika rozumie się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolności prawną, które w jakikolwiek sposób korzystają ze Sklepu, w tym dokonały Zamówienia.

 2. Przez Konsumenta rozumie się Użytkownika  będącego osobą fizyczną, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Wszelkie regulacje dotyczące Użytkownika dotyczą również Konsumenta, chyba że w Regulaminie wskazano inaczej.

 3. Przez Zamówienie rozumie się proces zakup towaru oferowanego w Sklepie zgodnie z niniejszym Regulaminem.

 4. Przez Sprzedawcę rozumie się właściciela Sklepu, o którym mowa w §1. ust. 1 Regulaminu.

 5. Przez Dzień roboczy rozumie się dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 

Rodzaje i zakres usług świadczonych przez Sklep

§4.

 1. Sklep jest internetowy sklepem jubilerskim, za pośrednictwem którego zarejestrowani Użytkownicy mogą nabywać towar oferowany w Sklepie. Ponadto Sprzedawca prowadzi sprzedaż towarów oraz świadczy usługę "Newsletter" za pośrednictwem Sklepu.

 2. Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu polegają na umożliwieniu korzystania ze Sklepu w celu zawarcia umowy sprzedaży oraz jej realizacji, jak również umożliwiają realizację usługi „Newsletter”.

 3. Usługa "Newsletter" jest usługą świadczoną drogą elektroniczną i polega na przesyłaniu wiadomości zawierającej informacje o aktualnej ofercie, promocjach, rabatach i zniżkach. Usługa jest bezpłatna i wymaga wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowych, a także wskazania adresu e-mail, na który wiadomości mają być przesyłane.

 4. Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierane są na czas nieokreślony.

 

Składanie zamówień

§5.

 1. Stronami umowy sprzedaży zawieranej za pośrednictwem Sklepu są: Sprzedawca oraz Użytkownik.

 2. Ceny wyrobów znajdujących się w Sklepie są cenami brutto i podane są w polskich złotych. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.

 3. Zamówienia mogą być składane za pośrednictwem Sklepu, telefonicznie lub drogą mailową (kontakt@arlekin.design).

 4. Zamówienia za pośrednictwem Sklepu lub drogą mailową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Zamówienia telefoniczne można składać od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 18.00.

 5. Informacje o wyrobach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.; dalej: Kodeks cywilny). Informacje o wyrobach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

§6.

  1. Aby złożyć Zamówienie Sklepie, należy wybrać właściwe towary do zakupu i dodać je do koszyka, a następnie kliknąć przycisk „Przejdź do realizacji zamówienia”. W dalszej kolejności należy:

   1. w przypadku nowych Użytkowników – zarejestrować się na stronie Sklepu (http://sklep.arlekin.design/logowanie?back=my-account) poprzez podanie adresu e-mail, kliknięcie „stwórz konto” i wypełnienie formularza. Pola obligatoryjne do wypełnienia zostały oznaczone czerwoną gwiazdką (*).

   2. w przypadku wcześniej zarejestrowanych Użytkowników – zalogować się na stronie Sklepu(http://sklep.arlekin.design/logowanie?back=my-account).

  1. Po rejestracji i/lub zalogowaniu Użytkownik wskazuje adres do wysyłki towaru, a następnie wskazuje adres rozliczeniowy i klika „Przejdź do realizacji zamówienia”. W dalszej kolejności Użytkownik dokonuje wyboru opcji dostawy. Możliwe są następujące opcje dostawy:

   1. Odbiór osobisty – 0,00 zł (brutto)

   2. Poczta Polska - List priorytetowy – 10,00 zł (brutto)

   3. Poczta Polska - List priorytetowy pobrani owy – 15,00 zł (brutto)

   4. Kurier - Standard – 20,00 zł (brutto)

   5. Kurier - Standard pobranie – 25,00 zł (brutto)

   6. Kurier – Express – 35,00 zł (brutto)

   7. Kurier - Express pobranie – 40,00 zł (brutto)

  2. Odbiór osobisty może być dokonany osobiście w siedzibie Sklepu bez dodatkowej opłaty w godzinach pracy, tj. 10.00 – 18.00. Odbiór zamówienia może być dokonany osobiście również na Giełdach Minerałów, Skamieniałości i Wyrobów Jubilerskich po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu takiej możliwości.

  3. Po wykonaniu czynności określonych w ust. 2 Użytkownik potwierdza zapoznanie się i akceptację niniejszego Regulaminu poprzez zaznaczenie pola: „Zgadzam się z Warunkami Świadczenia Usługi i podporządkuję się im bezwarunkowo.”, a następnie klika w „Przejdź do realizacji zamówienia” i zostaje przeniesiony na stronę wyboru sposobu płatności. Sklep przewiduje następujące formy płatności:

 1. Zapłać przelewem” – przelew bankowy –,

 2. Zapłać przy odbiorze” – gotówką przy odbiorze – zapłata dokonywana przy odbiorze osobistym towaru lub przy przesyłce pobraniowej,

 3. Płać z Przelewy24” – zapłata dokonywana za pośrednictwem portalu przelewy24.pl – płatność internetowa – zapłata przed otrzymaniem towaru.

Dane do przelewu: ARLEKIN Piotr Tomaszewski ul. Kazimierza Wielkiego 79, 30 - 074 Kraków, mBank 69 1140 2004 0000 3002 5230 0486

 1. Po wyborze sposobu płatności określonej w ust. 8 pkt. 1) lub 2) Użytkownik zostaje przeniesiony na stronę podsumowania. W momencie kliknięcia „potwierdzam zamówienie” zamówienie uznaje się za złożone. Po wyborze sposobu płatności określonej w ust. 8 pkt. 3) Użytkownik zostaje przeniesiony na stronę umożliwiającą dokonanie płatności internetowej. W tym celu Użytkownik klika w „kupuję i płacę”. Zamówienie uważa się za złożone po dokonaniu płatności w systemie Przelewy24.

 2. Po złożeniu zamówienia Zamawiający otrzyma automatyczną wiadomość wysłaną na adres e-mail Użytkownika potwierdzający przyjęcie Zamówienia.

 3. Pomimo wysłanego potwierdzenia, o którym mowa w ust. 10, w terminie 3 dni roboczych od daty złożenia Zamówienia Sprzedawca może:

  1. odmówić przyjęcia Zamówienia (oferty) - w takim przypadku nie dochodzi do zawarcia umowy albo

  2. złożyć propozycję zmiany Zamówienia, tzw. kontroferta – w takim przypadku do zawarcia umowy konieczna jest akceptacja kontroferty przez Użytkownika.

 4. Przyczyną złożenia kontroferty mogą być w szczególności takie okoliczności jak: brak towarów w magazynie Sklepu.

 5. Kontroferta jest wiążąca dla Sprzedawcy w terminie 2 dni. Po tym czasie kontroferta wygasa. Akceptacja kontroferty przez Użytkownika w terminie jej obowiązywania (2 dni) powoduje zawarcie umowy sprzedaży na warunkach określonych w kontrofercie.

 6. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Konsumentowi istotnych postanowień umowy sprzedaży następuje poprzez przesłanie Konsumentowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej towar wydruk paragonu.Wysyłka

§7.

 1. Zakupiony towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia. Sprzedawca poinformuje Użytkownika niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

 2. Czas realizacji Zamówienia rozpoczyna się w dniu zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy, a w przypadku przesyłki dostarczanej za pobraniem lub odbieranej osobiście w dniu zawarcia umowy. W przypadku zaksięgowania wpłaty po godzinie 15.00 realizacja Zamówienia zaczyna się następnego dnia roboczego.

 3. Zamówienie wysyłane za pośrednictwem Poczty Polskiej dostarczane jest w terminach podanych na stronie http://www.poczta-polska.pl/. Zamówienie wysyłane za pośrednictwem kuriera dostarczane jest w ciągu maksymalnie 2 dni roboczych.

 4. Koszty przesyłki pokrywa Użytkownik. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju transportu oraz sposobu płatności. Użytkownik  może się zapoznać z cennikiem w każdej chwili klikając w link "Wysyłka" (http://sklep.arlekin.design/content/1-dostawa).

 5. Zamówienia realizowane są na terytorium Polski. Istnieje także możliwość wysyłki za granicę. W takim przypadku warunki wysyłki towaru za granicę są każdorazowo uzgadniane indywidualnie z Użytkownikiem.

 6. Użytkownik zobowiązany jest sprawdzić, czy opakowanie ma ślady otwierania lub uszkodzenia w momencie jego dostawy w obecności kuriera lub pracownika poczty.
  W przypadku stwierdzenia śladów otwierania lub uszkodzeń opakowania mogących powstać w trakcie transportu 
  Użytkownik zobowiązany jest do sporządzenia wraz z kurierem lub pracownikiem poczty odpowiedniego protokołu oraz niezwłocznego zawiadomienia Sprzedawcy na wskazany adres e-mail: kontakt@arlekin.design.Rozwiązywanie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

§8.

 1. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeśli:

 1. cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Sklepu,

 2. działalność Użytkownika  jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,

 3. otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności,

 4. uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Użytkownika  o zamiarze uniemożliwienia dostępu do konta,

 5. Użytkownik dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,

 6. Użytkownik w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu,

 7. podane przez Użytkownika dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail

 1. Przez obiektywnie uzasadnione wątpliwości, o których mowa w ust. 1 pkt. 7) należy rozumieć w szczególności podanie nieistniejącej miejscowości, podanie nazwy nieistniejącej ulicy w danej miejscowości, podanie jako nazwy odbiorcy danych fikcyjnych.

 2. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy składane przez Sprzedawcy zostanie przesłane na podany przez Użytkownika adres e-mail. Wypowiedzenie umowy skutkuje trwałym usunięciem konta Użytkownika.

 3. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Użytkownika może zostać złożone przez przesłanie jego treści na adres e-mail lub na adres siedziby Sprzedawcy

 4. Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.

 5. Termin wypowiedzenia umowy wynosi 14 dni.Odstąpienie od umowy sprzedaży

§9.

 1. Konsument, który zawarł umowę sprzedaży na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny. Jest ono jednak ograniczone w czasie i przysługuje jedynie przez 14 dni (podstawa prawna: art. 7 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny). Termin ten jest terminem zawitym i liczy się od dnia otrzymania towaru lub od dnia zawarcia umowy zgodnie z niniejszym Regulaminem. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 2. Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od mowy, w szczególności z wykorzystaniem formularza http://sklep.arlekin.design/docs/Reklamacja_v1.pdf i wysłane dowolnym kanałem porozumienia się na odległość, m.in.: wiadomością e-mail, na adres kontakt@arlekin.design, w formie pisemnej, na adres Galeria Świat Kamieni – Arlekin Piotr Tomaszewski, ul. Kazimierza Wielkiego 79, 30 – 074 Kraków. Jednocześnie Konsument może odesłać Sprzedawcy towar.

 3. Sprzedawca niezwłocznie przesyła Konsumentowi, potwierdzenie odebrania świadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, na wskazany przez Konsumenta, adres e-mail.

 4. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem:

 1. dodatkowych koszów poniesionych przez Konsumenta w związku z wyborem sposobu dostarczenia towaru innym niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcy o oraz

 2. bezpośrednich kosztów zwrotu towaru (kosztów wysyłki towaru),

 3. kosztów zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą.

 1. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, o którym mowa w ust. 1. nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

 1. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

 2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, w szczególności biżuteria wykonywana na zamówienie;

 4. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

 5. w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzecz.

 1. przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, Konsument jest obowiązany zwrócić towar Sprzedawcy niezwłocznie tj. nie później niż w terminie 365 dni na adres siedziby SprzedawcyKonsument może także dokonać zwrotu towaru przekazując go do odbioru osobie upoważnionej przez Sprzedawcę, przy zachowaniu w/w terminów. Dla do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

 2. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszty przesyłki) mając na uwadze, aby wybrać taki sposób, by towar dotarł do Sprzedawcy w stanie nie zniszczonym. Kosztem zwrotu towaru jest obciążony Sprzedawca, jeśli zwrot towaru odbywa się za pośrednictwem kuriera zamówionego przez Sprzedawcę.

 1. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 2. Sprzedawca, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem ust. 4. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla Sprzedawcy z żadnymi kosztami.

 3. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 4. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.Reklamacje

§10.

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji zarówno odnośnie wykonani umowy sprzedaży, jak i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 2. W razie stwierdzenia występowania wady rzeczy sprzedanej Sprzedawca ponosi odpowiedzialność określoną w szczególności w przepisach art. 556 i 5561-5563 Kodeksu cywilnego.

 3. Zgłoszenie reklamacyjne może zostać złożone na wypełnionym czytelnie formularzu znajdującym się pod adresem http://sklep.arlekin.design/docs/Reklamacja_v1.pdf.

 4. Zgłoszenie reklamacyjne w zależności od wady powinno zawierać:

 1. imię i nazwisko,

 2. telefon do kontaktu,

 3. adres e-mail,

 4. numer zamówienia

 5. opis niezgodności towaru z umową,

 6. datę zakupu,

 7. protokół szkody, jeśli go sporządzono,

 8. zdjęcia uszkodzenia towaru, jeśli Użytkownik nie odsyła Sprzedawcy towaru.

 1. W razie ewentualnych braków reklamacji uniemożliwiających jej rozpatrzenie Sprzedawca niezwłocznie powiadomi o konieczności jej uzupełnienia.

 2. Reklamacje można składać mailowo pod adresem e-mail: kontakt@arlekin.design lub w formie pisemnej poprzez wysłanie pisma na adres siedziby Sprzedawcy.

 3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od dnia wpłynięcia zgłoszenia reklamacyjnego zawierającego wszelkie niezbędne dane do jego rozpatrzenia.

 4. Użytkownik odsyłając towar zobowiązany jest przesłać go do Sprzedawcy z zachowaniem reguł ostrożności. Odesłanie towaru następuje na prośbę Sprzedawcy, który pokrywa koszty odesłania.

 5. Sprzedawca nie uwzględni reklamacji obejmujących pomyłki Użytkownika popełnione w trakcie zamawiania towaru (złe parametry towaru, np. rozmiar pierścionka).

 6. W sytuacji, gdy reklamacja jest nieuzasadniona, reklamowany towar zostanie zwrócony Użytkownikowi.Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

§11.

 1. Wraz z akceptacją regulaminu Użytkownik  wyraża zgodę, aby właściciel Sklepu przetwarzał jego dane osobowe zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), niezbędne dla procesu realizacji usługi oraz celów marketingowych. Jednocześnie Użytkownikowi  przysługuje prawo wglądu do przesłanych danych i możliwości żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania oraz czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.

 2. Sprzedawca zbiera tylko te dane, które są niezbędne do należytego świadczenia oferowanych usług.

 3. Dane osobowe Użytkownika mogą zostać przekazane osobom trzecim wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych na podstawie Regulaminu w szczególności przedsiębiorcom pośredniczącym w zamawianiu usług kurierskich, Poczcie Polskiej firmom kurierskim w celu nadania przesyłki.

 4. Baza danych osobowych Użytkowników podlega ochronie prawnej. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

 5. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca, który przetwarza dane osobowe zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), niezbędne dla procesu realizacji usługi oraz celów marketingowych.

 6. Użytkownikowi  przysługuje prawo wglądu do przesłanych danych i możliwości żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania oraz czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.

 7. Skorzystanie z prawa usunięcia własnych danych z systemu Sklepu jest równoznaczne z wyrejestrowaniem się Użytkownika oraz wypowiedzeniem umowy.

 

Postanowienia końcowe

§12.

 

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 02.03.2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

 2. W stosunku do konsumentów spory wynikające w związku ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i z wykonywaniem zawartych umów, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.)

 3. Data opublikowania regulaminu 25.12.2014 r.

 4. O każdej zmianie Regulaminu Sprzedawca powiadomi zarejestrowanych Użytkowników poprzez wiadomość e-mail z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia.