Regulamin sklepu internetowego

sklep.arlekin.design

Postanowienia ogóle 

§1.

 1. Właścicielem sklepu internetowego sklep.arlekin.design zwanego dalej Sklepem jest Piotr Tomaszewski prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą Arlekin Piotr Tomaszewski z siedzibą w Krakowie (30 – 074) przy ul. Kazimierza Wielkiego 79, która jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) pod numerem identyfikacji podatkowej NIP 7931517559, REGON 180320185, wpisana do CEIDG.
 2. Regulamin określa zasady świadczonych usług w Sklepie.
 3. Rejestracja w Sklepie wymaga akceptacji niniejszego Regulaminu.
 4. Użytkownik może kontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: kontakt@arlekin.design, formularza kontaktowego znajdującego się pod adresem: https://sklep.arlekin.design/kontakt, telefonicznie +48 733 29 59 59 w godz. 10.00 – 18.00 od poniedziałku do piątku, w formie pisemnej na adres siedziby Arlekin Piotr Tomaszewski lub osobiście w siedzibie Arlekin Piotr Tomaszewski.

§2.

 1. Sklep korzysta z plików Cookies. Szczegółowe informacje o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą plików Cookies, a także możliwości określenia przez Użytkownika warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach Cookies, za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Użytkownika telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi znajdują się w: Polityce cookies.
 2. Sklep działa na prawidłowo skonfigurowanej przeglądarce Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome bądź innej zaktualizowanej i odpowiednio skonfigurowanej przeglądarce.

§3.

 1. Przez Użytkownika rozumie się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolności prawną, które w jakikolwiek sposób korzystają ze Sklepu, w tym dokonały Zamówienia.
 2. Przez Konsumenta rozumie się Użytkownika będącego osobą fizyczną, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Wszelkie regulacje dotyczące Użytkownika dotyczą również Konsumenta, chyba że w Regulaminie wskazano inaczej.
 3. Przez Zamówienie rozumie się proces zakup towaru oferowanego w Sklepie zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 4. Przez Sprzedawcę rozumie się właściciela Sklepu, o którym mowa w §1. ust. 1 Regulaminu.
 5. Przez Dzień roboczy rozumie się dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 

Rodzaje i zakres usług świadczonych przez Sklep

§4.

 1. Sklep jest internetowym sklepem jubilerskim, za pośrednictwem którego zarejestrowani Użytkownicy mogą nabywać towar oferowany w Sklepie. Ponadto Sprzedawca prowadzi sprzedaż towarów oraz świadczy usługę "Newsletter" za pośrednictwem Sklepu.
 2. Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu polegają na umożliwieniu korzystania ze Sklepu w celu zawarcia umowy sprzedaży oraz jej realizacji, jak również umożliwiają realizację usługi "Newsletter"
 3. Usługa "Newsletter" jest usługą świadczoną drogą elektroniczną i polega na przesyłaniu wiadomości zawierającej informacje o aktualnej ofercie, promocjach, rabatach i zniżkach. Usługa jest bezpłatna i wymaga wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowych, a także wskazania adresu e-mail, na który wiadomości mają być przesyłane.
 4. Szczegółowe zasady świadczenia usługi "Newslettera" określone zostały w § 11.

Składanie zamówień

§5.

 1. Stronami umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem Sklepu są: Sprzedawca oraz Użytkownik.
 2. Ceny wyrobów znajdujących się w Sklepie są cenami brutto i podane są w polskich złotych. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.
 3. Zamówienia mogą być składane za pośrednictwem Sklepu, telefonicznie lub drogą mailową (kontakt@arlekin.design).
 4. Zamówienia za pośrednictwem Sklepu lub drogą mailową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Zamówienia telefoniczne można składać w Dni robocze w godzinach 10.00 – 18.00.
 5. Informacje o wyrobach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.; dalej: Kodeks cywilny). Informacje o wyrobach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 6. Zamówienia mogą składać Użytkownicy zarejestrowani w Sklepie lub Użytkownicy niezarejestrowani w Sklepie.

§6.

 1. Aby złożyć Zamówienie w Sklepie, należy wybrać właściwe towary do zakupu i dodać je do koszyka, a następnie kliknąć przycisk „Przejdź do realizacji zamówienia”. A następnie ponownie kliknąć przycisk „Przejdź do realizacji zamówienia”.  W dalszej kolejności:
  1.1.W przypadku nowych Użytkowników, którzy chcą dokonać zakupów jako zarejestrowany Użytkownik podać adres e-mail, kliknąć „stwórz konto” i wypełnić formularza. Pola obligatoryjne do wypełnienia zostały oznaczone czerwoną gwiazdką (*). Następnie kliknąć „zarejestruj się”.
  1.2. W przypadku wcześniej zarejestrowanych Użytkowników – zalogować się podając adres e-mail i hasło.
  1.3. Po rejestracji i/lub zalogowaniu Użytkownik wskazuje adres do wysyłki towaru, a następnie wskazuje adres rozliczeniowy i klika „Przejdź do realizacji zamówienia”.
  1.4. W przypadku Użytkownika, który dokonuje szybkich zakupów – bez rejestracji, zobowiązany jest on do wypełnienia pól obowiązkowych oznaczonych czerwoną gwiazdką (*) i oświadczyć, że wyraża zgodę na postanowienia zawarte w Regulaminie.
  1.5. W dalszej kolejności Użytkownik dokonuje wyboru opcji dostawy. Możliwe są następujące opcje dostawy:

  Doręczyciel

  Opcja Dostawy

  Koszt dostawy

  Czas dostawy

  Gwarancja dostawy

  Poczta Polska

  List polecony priorytetowy

  10,00 zł

  1 dzień roboczy

  Nie

  Poczta Polska

  Paczka+ pobranie

  20,00 zł

  3 dni robocze

  Nie

  Kurier

  Standard

  15,00 zł

  1 dzień roboczy

  Nie

  Kurier

  Standard z pobraniem

  20,00 zł

  1 dzień roboczy

  Nie

  Kurier

  Express

  30,00 zł

  1 dzień roboczy

  Tak, do końca następnego dnia

  Kurier

  Express pobraniem

  35,00 zł

  1 dzień roboczy

  Tak, do końca następnego dnia

  Odbiór osobisty

  Odbiór w salonie jubilerskim Arlekin w Krakowie

  0,00 zł

  Nie dotyczy

  Nie dotyczy

  Odbiór osobisty

  Odbiór na Targach Biżuteryjnych – po wcześniejszym ustaleniu

  0,00 zł

  Nie dotyczy

  Nie dotyczy

   

  1.6. W przypadku zakupów powyżej 300 zł brutto wysyłką kurierem Standard (płatność przed dostawą) lub pocztą polską list polecony priorytetowy (płatność przed dostawą) pokrywa Sprzedawca.
  1.7. Odbiór osobisty może być dokonany osobiście w siedzibie Sklepu bez dodatkowej opłaty w godzinach pracy, tj. 10.00 – 18.00. Odbiór zamówienia może być dokonany osobiście również na Giełdach Minerałów, Skamieniałości i Wyrobów Jubilerskich po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu takiej możliwości.
  1.8.Po wykonaniu czynności określonych w §6ust. 1.3 Użytkownik potwierdza zapoznanie się i akceptację niniejszego Regulaminu poprzez zaznaczenie pola: „Potwierdzam zapoznanie się z Regulaminem i zgadzam się na warunki w nim określone”, a następnie klika w „Przejdź do realizacji zamówienia” i zostaje przeniesiony na stronę wyboru sposobu płatności. Sklep przewiduje następujące formy płatności:
      1.8.1. „Zapłać przelewem” – przelew bankowy,
      1.8.2. „Płatność przy odbiorze” – gotówką lub kartą przy odbiorze – zapłata dokonywana przy odbiorze osobistym towaru lub przy przesyłce pobraniowej,
      1.8.3. „Płać z Przelewy24” – zapłata dokonywana za pośrednictwem portalu przelewy24.pl – płatność internetowa – zapłata przed otrzymaniem towaru.
  Dane do przelewu: ARLEKIN Piotr Tomaszewski ul. Kazimierza Wielkiego 79, 30 - 074 Kraków, mBank 69 1140 2004 0000 3002 5230 0486
  1.9. Po wyborze sposobu płatności określonej w §6 ust. 1.6.1 lub 1.6.2 Użytkownik zostaje przeniesiony na stronę podsumowania. W momencie kliknięcia „Potwierdzam zamówienie” zamówienie uznaje się za złożone. Po wyborze sposobu płatności określonej w §6 ust. 1.6.3 Użytkownik zostaje przeniesiony na stronę umożliwiającą dokonanie płatności internetowej. W tym celu Użytkownik klika w „kupuję i płacę”. Zamówienie uważa się za złożone po dokonaniu płatności w systemie Przelewy24.

 2. Po złożeniu zamówienia Zamawiający otrzyma automatyczną wiadomość wysłaną na adres e-mail Użytkownika potwierdzający przyjęcie Zamówienia.

 3. Pomimo wysłanego potwierdzenia, o którym mowa w §6 ust. 2, w terminie 3 dni roboczych od daty złożenia Zamówienia Sprzedawca może:

  3.1. Potwierdzić przyjęcie Zamówienia (oferty)
  3.2.Odmówić przyjęcia Zamówienia (oferty) - w takim przypadku nie dochodzi do zawarcia umowy albo
  3.3.Złożyć propozycję zmiany Zamówienia, tzw. kontroferta – w takim przypadku do zawarcia umowy konieczna jest akceptacja kontroferty przez Użytkownika.
      3.3.1. Przyczyną złożenia kontroferty mogą być w szczególności takie okoliczności jak: brak towarów w magazynie Sklepu.
      3.3.2. Kontroferta jest wiążąca dla Sprzedawcy w terminie 2 dni. Po tym czasie kontroferta wygasa. Akceptacja kontroferty przez Użytkownika w terminie jej obowiązywania (2 dni) powoduje zawarcie umowy sprzedaży na warunkach określonych w kontrofercie.

 4. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w momencie potwierdzenia przyjęcia Zamówienia (§6 ust. 3.1.) lub akceptacji kontroferty przez Użytkownika (§6 ust. 3.3.2.).

 5.  Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Konsumentowi istotnych postanowień umowy sprzedaży następuje poprzez przesłanie ich Konsumentowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej towar wydruk paragonu.

Wysyłka

§7.

 1. Zakupiony towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia. Sprzedawca poinformuje Użytkownika niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
 2. Czas realizacji Zamówienia rozpoczyna się w dniu zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy, a w przypadku przesyłki dostarczanej za pobraniem lub odbieranej osobiście w dniu zawarcia umowy. W przypadku zaksięgowania wpłaty po godzinie 15.00 realizacja Zamówienia zaczyna się następnego dnia roboczego.
 3. Zamówienie wysyłane za pośrednictwem Poczty Polskiej dostarczane jest w terminach podanych na stronie http://www.poczta-polska.pl/. Zamówienie wysyłane za pośrednictwem kuriera dostarczane jest w ciągu maksymalnie 2 dni roboczych.
 4. Koszty przesyłki pokrywa Użytkownik. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju transportu oraz sposobu płatności. Użytkownik może się zapoznać z cennikiem w każdej chwili klikając w link "Wysyłka" (http://sklep.arlekin.design/content/1-dostawa).
 5. Zamówienia realizowane są na terytorium Polski. Istnieje także możliwość wysyłki za granicę. W takim przypadku warunki wysyłki towaru za granicę są każdorazowo uzgadniane indywidualnie z Użytkownikiem.
 6. Użytkownik zobowiązany jest sprawdzić, czy opakowanie ma ślady otwierania lub uszkodzenia w momencie jego dostawy w obecności kuriera lub pracownika poczty. W przypadku stwierdzenia śladów otwierania lub uszkodzeń opakowania mogących powstać w trakcie transportu Użytkownik zobowiązany jest do sporządzenia wraz z kurierem lub pracownikiem poczty odpowiedniego protokołu oraz niezwłocznego zawiadomienia Sprzedawcy na wskazany adres e-mail: kontakt@arlekin.design.

Rozwiązywanie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

§8.

 1. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeśli:
  1.1. cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Sklepu,
  1.2. działalność Użytkownika jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,
  1.3. otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności,
  1.4. uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Użytkownika o zamiarze uniemożliwienia dostępu do konta,
  1.5. Użytkownik dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,
  1.6. Użytkownik w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu,
  1.7. podane przez Użytkownika dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail
 1. Przez obiektywnie uzasadnione wątpliwości, o których mowa w §8 ust. 1.7 należy rozumieć w szczególności podanie nieistniejącej miejscowości, podanie nazwy nieistniejącej ulicy w danej miejscowości, podanie jako nazwy odbiorcy danych fikcyjnych.
 2. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy składane przez Sprzedawcy zostanie przesłane na podany przez Użytkownika adres e-mail. Wypowiedzenie umowy skutkuje trwałym usunięciem konta Użytkownika.
 3. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Użytkownika może zostać złożone przez przesłanie jego treści na adres e-mail lub na adres siedziby Sprzedawcy.
 4. Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.
 5. Termin wypowiedzenia umowy wynosi 14 dni.Odstąpienie od umowy sprzedaży

§9.

 1. Konsument, który zawarł umowę sprzedaży na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny. Jest ono jednak ograniczone w czasie i przysługuje jedynie przez 14 dni (podstawa prawna: art. 7 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny). Termin ten jest terminem zawitym i liczy się od dnia otrzymania towaru lub od dnia zawarcia umowy zgodnie z niniejszym Regulaminem. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od mowy, w szczególności z wykorzystaniem formularza https://sklep.arlekin.design/dokumenty/wzor_odstapienia.pdf i wysłane dowolnym kanałem porozumienia się na odległość, m.in.: wiadomością e-mail, na adres kontakt@arlekin.design, w formie pisemnej, na adres Arlekin Piotr Tomaszewski, ul. Kazimierza Wielkiego 79, 30 – 074 Kraków. Jednocześnie Konsument może odesłać Sprzedawcy towar.
 3. Sprzedawca niezwłocznie przesyła Konsumentowi, potwierdzenie odebrania świadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, na wskazany przez Konsumenta, adres e-mail.
 4. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem:
  4.1. dodatkowych koszów poniesionych przez Konsumenta w związku z wyborem sposobu dostarczenia towaru innym niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę oraz
  4.2. bezpośrednich kosztów zwrotu towaru (kosztów wysyłki towaru),
  4.3. kosztów zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą.
 1. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, o którym mowa w §9 ust. 1. nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
  5.1. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  5.2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  5.3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, w szczególności biżuteria wykonywana na zamówienie;
  5.4. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  5.5. w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzecz.
 1. przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, Konsument jest proszony o zwrócenie towaru Sprzedawcy niezwłocznie tj. nie później niż w terminie 365 dni na adres siedziby Sprzedawcy. Konsument może także dokonać zwrotu towaru przekazując go do odbioru osobie upoważnionej przez Sprzedawcę, przy zachowaniu w/w terminów. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 2. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszty przesyłki) mając na uwadze, aby wybrać taki sposób, by towar dotarł do Sprzedawcy w stanie nie zniszczonym. Kosztem zwrotu towaru jest obciążony Sprzedawca, jeśli zwrot towaru odbywa się za pośrednictwem kuriera zamówionego przez Sprzedawcę.
 3. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 4. Sprzedawca, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem §9 ust. 4.

Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla Sprzedawcy z żadnymi kosztami.

 1. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 2. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

 

Reklamacje

§10.

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji zarówno odnośnie wykonania umowy sprzedaży, jak i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 2. W razie stwierdzenia występowania wady rzeczy sprzedanej Sprzedawca ponosi odpowiedzialność określoną w szczególności w przepisach art. 556 i 5561-5563 Kodeksu cywilnego.
 3. Zgodnie z art. 558 Kodeksu cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi zostaje wyłączona względem Użytkowników będących przedsiębiorcami.
 4. Użytkownikowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo do zgłoszenia reklamacji (roszczeń z tytułu rękojmi), jeżeli wada fizyczna sprzedanej rzeczy zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Użytkownikowi. Jeżeli przedmiotem sprzedaży jest używana rzecz ruchoma, odpowiedzialność Sprzedawcy jest ograniczona, do roku od dnia wydania rzeczy Użytkownikowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli Użytkownikiem jest Konsument, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminów określonych w zdaniu pierwszym.
 5. Do wykonywania uprawnień Użytkowników będących Konsumentami z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej stosuje się wymienione terminy z tym że bieg terminu o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad, rozpoczyna się od dnia, w którym Użytkownik będący konsumentem dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej - od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.
 6. Zgłoszenie reklamacyjne może zostać złożone na wypełnionym czytelnie formularzu znajdującym się pod adresem https://sklep.arlekin.design/dokumenty/wzor_reklamacji.pdf.
 7. Zgłoszenie reklamacyjne w zależności od wady powinno zawierać:
  7.1 imię i nazwisko,
  7.2 adres e-mail (jeśli reklamacja zgłaszana jest drogą mailową) lub adres do korespondencji (jeśli reklamacja zgłaszana jest pocztą tradycyjną),
  7.3 numer zamówienia,
  7.4 opis niezgodności towaru z umową,
  7.5 datę zakupu,
  7.6 protokół szkody, jeśli go sporządzono,
  7.7 zdjęcia uszkodzenia towaru, jeśli Użytkownik nie odsyła Sprzedawcy towaru.
 1. W razie ewentualnych braków reklamacji uniemożliwiających jej rozpatrzenie Sprzedawca niezwłocznie powiadomi o konieczności jej uzupełnienia.
 2. Reklamacje można składać mailowo pod adresem e-mail: kontakt@arlekin.design lub w formie pisemnej poprzez wysłanie pisma na adres siedziby Sprzedawcy.
 3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od dnia wpłynięcia zgłoszenia reklamacyjnego zawierającego wszelkie niezbędne dane do jego rozpatrzenia.
 4. Użytkownik odsyłając towar zobowiązany jest przesłać go do Sprzedawcy z zachowaniem reguł ostrożności. Odesłanie towaru następuje na prośbę Sprzedawcy, który pokrywa koszty odesłania.
 5. Sprzedawca nie uwzględni reklamacji obejmujących pomyłki Użytkownika popełnione w trakcie zamawiania towaru (złe parametry towaru, np. rozmiar pierścionka).
 6. W sytuacji, gdy reklamacja jest nieuzasadniona, reklamowany towar zostanie zwrócony Użytkownikowi.

Dane osobowe i polityka cookies

§ 11.

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników będących osobami fizycznymi (dalej jako: Klient) jest Sprzedawca Piotr Tomaszewski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Arlekin Piotr Tomaszewski z siedzibą w Krakowie (kod: 30-074), przy ul. Kazimierza Wielkiego 79 (NIP 793-151-75-59, REGON 180320185).
 2. Dane osobowe Klientów przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora danych osobowych zgodnie zwłaściwymi przepisami prawa w tym w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.LNr 119, str. 1) („RODO”) w celach związanych z transakcjami dokonywanymi w ramach Sklepu oraz w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Sprzedawcę, a także na podstawie zgody Klienta – w celach zgodnych z treścią udzielonej zgody, w tym w celach handlowych i marketingowych.
 3. Sklep, korzysta z plików cookies i narzędzia Google Analitycs. Zebrane za ich pomocą informacje mogą służyć Sprzedawcy do automatycznego podejmowania decyzji w tym profilowania mającego na celu dostosowywania oferowanych treści do preferencji Klienta, doboru treści reklamowych, analiz oglądalności i technicznej optymalizacji korzystania ze stron internetowych Sklepu. Decyzje podejmowane przez Administratora nie opierają się przy tym na szczególnych kategoriach danych osobowych. Klient ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, jak również ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw przeciwko profilowaniu – a to z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją. Bez podawania tych przyczyn Klient ma zawsze prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych na potrzeby marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. W przypadku chęci skorzystania przez Klienta z wymienionych uprawnień, prosimy o kontakt z Administratorem w sposób podany w § 1 ust. 4.
 4. Szczegółowe zasady wykorzystania cookies i Google Analytics oraz uprawnienia Klienta i Administratora określa Polityka Cookies oraz właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 5. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji handlowych i marketingowych drogą elektroniczną, w formie email (tzw. newsletter). W takim przypadku dane osobowe przetwarzane są przez Sprzedawcę na podstawie na podstawie opcjonalnej zgody Klienta (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), podstawą prawną jest także art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.
 6. Dane Klienta, który dokonuje rejestracji konta w Sklepie przetwarzane są w celu umożliwienia Klientowi dogodnego dokonywania zakupów w Sklepie. Podane przez Klienta dane osobowe przetwarzane są zatem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,jak również podstawą ich przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora, którym jest zapewnienie Klientom najwyższej jakości usług umożliwiających wygodne dokonywanie zakupów w Sklepie (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 7. Dane Klienta który dokonuje zakupu w Sklepie przetwarzane są dla celu wykonania umowy i związanych z jej zawarcie obowiązków przewidzianych przepisami prawa. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
 8. Formularz kontaktowy udostępniony na stronie Sklepu służy zadawaniu pytań odnośnie oferowanych przez Administratora usług i jego zadaniem jest umożliwienie udzielenia przez Administratora odpowiedzi na pytania zadane przez Klienta przed zawarciem docelowej umowy sprzedaży lub świadczenia innego rodzaju usług jubilerskich, ewentualnie w związku z wykonywaną już umową.
 9. Dane Klienta, który wypełnia i przesyła do Administratora wiadomość za pomocą udostępnionego formularza kontaktowego o którym mowa w ust. 5, przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, służbą bowiem do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, ewentualnie w celu wykonania umowy której stroną jest Klient. W sytuacji zaś skierowania do Administratora za pomocą formularza kontaktowego wiadomości o treści niezgodnej z celem określonym w ust. 5 dla jakiego Administrator udostępnia formularz, dane osobowe Klienta przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. podstawą ich przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora w świadczeniu jak najwyższej jakości usług, w tym w szczególności nie pozostawianie bez odpowiedzi wszelkich kierowanych do niego wiadomości.
 10. Wypełniając formularz kontaktowy Klient może dobrowolnie wskazać swoje dodatkowe dane tj. imię, nazwisko i numer telefonu. Podstawą ich przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. prawnie uzasadniony interes Administratora w świadczeniu jak najwyższej jakości usług i umożliwienia szybszego i bezpośredniego kontaktu z Klientem.
 11. Dane osobowe możemy przetwarzać również w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 12. Podanie danych osobowych przez Klienta:
  a. przy dokonywaniu zakupu w Sklepie jest dobrowolne, lecz niezbędne do dokonywania transakcji w ramach Sklepu,
  b. w celu rejestracji konta w Sklepie internetowym jest dobrowolne, jednak bez ich wskazania nie jest możliwe jego założenie,
  c.przy wypełnianiu formularza kontaktowego podanie danych osobowych jest również dobrowolne, ale niezbędne by możliwe było wysłanie zawartej w formularzu wiadomości i odpowiedź na nią przez Administratora,
  d. podanie imienia lub nazwiska w związku z wypełnieniem formularza kontaktowego jest dobrowolne i bez ich wskazania Administrator udzieli odpowiedzi na przesłaną w formularzu wiadomość,
  e. podanie numeru telefonu w związku z wypełnieniem formularza kontaktowego jest dobrowolne i ale konieczne dla nawiązania z Klientem kontaktu telefonicznego w związku z wiadomością przekazaną w formularzu kontaktowym, w przypadku niewskazania numeru telefonu Administrator odpowie na wiadomość zawartą w formularzu jedynie drogą mailową,
  f. we wszystkich wypadkach,przetwarzanie danych Klientów dla celów handlowych i marketingowych (wysyłki tzw. newslettera), dokonywane jest tylko w przypadku dobrowolnego wyrażenia zgody i jest niezależnie od możliwości przeprowadzenia transakcji w ramach Sklepu, rejestracji konta w Sklepie internetowym czy możliwości skorzystania z formularza kontaktowego.
 1. Klientowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 2. Klientowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 3. Dane osobowe przekazane przez Klienta w związku z transakcją zakupu będą przechowywane do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy jak również przez okres niezbędny dla realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa w tym w szczególności podatkowych (księgowych). Dane osobowe przekazane przez Klienta w związku z rejestracją konta w Sklepie oraz w związku z wypełnieniem formularza kontaktowego będą przechowywane przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania celów, dla których dane zostały zebrane oraz pod warunkiem zachowania aktualności podstawy prawnej (do czasu wyrażenia sprzeciwu względem dalszego przetwarzania w ten sposób), bądź do czasu wynikającego z pojawienia się nowej podstawy, np. przepisu prawa lub konieczności realizacji roszczeń w postępowaniu sądowym. Ponad to jeśli podstawę przetwarzania danych osobowych Klienta stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadniony interes Administratora - dane Klienta nie będą dalej przetwarzane jeśli zgłosi on sprzeciw z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją.
 4. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody Klienta – dane są przechowywane aż Klient zgłosi sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub cofnie swoją zgodę, jeśli stanowiła ona podstawę przetwarzania danych lub jeśli Sprzedawca ustali, że dane się zdezaktualizowały.
 5. Dane osobowe Klienta możemy udostępniać firmie księgowej, kancelarii prawniczej, firmom informatycznym odpowiedzialnym za serwis systemu informatycznego/komputerowego, hosting strony internetowej i adresów email oraz pozycjonowanie naszej strony internetowej. Jeżeli Klient dokonuje zakupów i wybiera opcję doręczenia ich drogą pocztową lub przesyłką kurierską to dane przekazujemy kurierom realizującym dostawy lub Poczcie Polskiej S.A. za pośrednictwem której doręczana jest przesyłka. W przypadku wyboru opcji polegającej na płatności poprzez „Przelewy 24” dane Klienta przekazywane są dostawcom usług płatniczych.
 6. Dane osobowe Klienta mogą być przekazane poza obszar EOG tj. mogą być one przetwarzane przez  Google LLC z siedzibą główną: 1600 Amphitheatre Parkway,  Mountain View, CA 94043,  USA. Google LLC przestrzega zasad określonych przez Departament Handlu Stanów Zjednoczonych w ramach programów EU-US Privacy Shield Framework i Swiss-US Privacy Shield Framework, regulujących gromadzenie, wykorzystywanie i przechowywanie danych osobowych odpowiednio z państw członkowskich Unii Europejskiej oraz ze Szwajcarii. Przy przekazywaniu danych osobowych zastosowane zostaną odpowiednie zabezpieczenia, przewidziane w RODO

Postanowienia końcowe

§12.

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego w tym w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają praw konsumenta z tytułu niezgodności towaru z umową.
 2. W stosunku do konsumentów spory wynikające w związku ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i z wykonywaniem zawartych umów, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964r. Kodeks postępowania cywilnego.
 3. Data opublikowania regulaminu 25.05.2018 r.
 4. O każdej zmianie Regulaminu Sprzedawca powiadomi zarejestrowanych Użytkowników poprzez wiadomość e-mail z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia.